Välkommen till Trapeze Group

Trapeze Group är ett internationellt företag som tillhandahåller omfattandeIT-lösningar för transportbranschen. Trapeze har utökat sin produktportfölj och globala närvaro och är nu ett av de världsledande företagen inom programvarulösningar och intelligenta transportsystem. Trapeze levererar lösningar till offentliga och privata transportföretag och myndigheter i Europa, Nordamerika och Stillahavsregionen.

Trapeze System CavPlan för linje- och charterbolag:

Beställning av fordon, fordonplanering, personalplanering, fakturering och rapportering

Trapeze Business Info ger överblick och rättning

Business Info hämtar data från alla applikationer och omvandlar detta till konkret information om företaget

Vill du ta emot vårt nyhetsbrev?

Trapeze Group Europe skickar ut ett nyhetsbrev 2-4 gånger per år. Klicka på logotypen för att registrera dig.