Branscher


Branscher

Trapeze erbjuder lösningar för kollektivtrafikmyndigheter och privata aktörerinom passagerartransport, organisationer, tjänsteföretag och företag som bedriver spårbunden godstransport.

Alla sektorer och företag är unika och har olika behov och tillvägagångssätt för att leverera kvalitetstjänster till passagerare och kunder.

Därför tillhandahåller vi beprövade, specialiserade lösningar för branscher som:

  • Kollektivtrafik
  • beställningstrafik
  • skoltrafik
  • ej akuta sjuktransporter
  • spårbunden passagerar- och godstrafik
  • callcenterföretag
  • infrastrukturföretag

och andra företag som behöver en helhetslösning för att hantera sin verksamhet.

Ägna en stund åt att se hur vi kan hjälpa er att erbjuda passagerarna bättre, säkrare och effektivare transporter.