Beställningstrafik


Beställningstrafik

En allt äldre befolkning i kombination med sjukvårdskostnader som skjuter i höjden får vårdleverantörer att leta efter billigare, effektivare sätt att transportera patienter, personal, medicinsk utrustning och förbrukningsartiklar. Sjukhus, vårdnätverk, transportförmedlare och hemtjänstföretag får alla kämpa med samma uppgifter: administrera patientinformation och handlägga ärenden angående kostnadsnedsättningar.

Trapeze Demand Response är en helhetslösning med program för planering, administration och tillhandahållande av beställningstrafik som t.ex. dörr-till-dörr-tjänster, flexibla rutter, trafik som inkluderar flera färdsätt, allmänna transporter och transporter för personer med särskilda behov.

Oavsett om det gäller kundregistrering eller resebokning, schemaläggning eller trafikplanering, så hjälper Trapeze er att effektivisera administrationen, använda resurserna på ett tidsbeparande sätt, sänka kostnaderna och leverera effektivare tjänster.

Systemmodulerna omfattar

  • mobil databehandling och registrering av fordonsposition
  • Internet och datorstyrda röstsystem
  • handläggning av ansökningar
  • leverantörshantering
  • hantering av samordnade tjänster eller mobilitet
  • finansiering, prissättning och fakturering.