Godstrafik (tåg) – planering av reguljära och tillfälliga transporter


Godstrafik (tåg) – planering av reguljära och tillfälliga transporter

Trapeze erbjuder en helhetslösning för godstrafik – tåg. Nu kan företag som sköter både reguljära och tillfälliga spårbundna godstransporter använda en enda programvarulösning för allt från orderregistrering till planering och personal- och fordonsadministration i ett och samma system.

Vår Rail Cargo-lösning förenklar hela processen från anbudskalkyl till orderbekräftelse, administration och fakturering.

Systemet har funktioner för att:

  • registrera och boka godstransporter
  • administrera godsvagnar med flexibla kopplingar
  • registrera utförda tjänster och arbetsuppgifter
  • överföra information till mobila enheter
  • utföra verksamhetsanalyser
  • administrera ordrar och fakturor
  • exportera information till redovisningsprogram