Kollektivtrafikmyndigheter


Kollektivtrafikmyndigheter

Kollektivtrafikmyndigheter och -aktörer drivs av ett gemensamt behov av att:

  • vara effektiva
  • förbättra kvaliteten och omfattningen på sina transporttjänster
  • transportera fler människor på ett säkert sätt till en lägre kostnad

Med vårt 360-gradersperspektiv på kollektivtrafiken kan vi hjälpa er att balansera de motstridiga målen om effektivitet och samtidigt förbättra både kvaliteten och omfattningen på era tjänster tack vare specialutvecklad programvara och hårdvara för kollektivtrafiken.

Vi tillhandahåller specialanpassade tekniska helhetslösningar och professionella tjänster som omfattar

  • planering av tidtabeller
  • pris- och biljetthantering
  • kundrelationer
  • passagerarinformation
  • analyser och företagsinformation
  • avtalsadministration