Offentliga och privata operatörer


Offentliga och privata operatörer

Kollektivtrafikföretag drivs av ett gemensamt behov av:

  • att öka antalet resenärer
  • att förbättra tjänsterna
  • att kontrollera kostnaderna.

Med vårt 360-gradersperspektiv på transportverksamheten kan vi hjälpa er att balansera de motstridiga målen om effektivitet och samtidigt förbättra både kvaliteten och omfattningen på era tjänster tack vare specialutvecklad programvara och hårdvara för kollektivtrafiken. Vi tillhandahåller specialanpassade tekniska helhetslösningar och professionella tjänster som hjälper er att förbättra era tjänster, kontrollera kostnaderna och använda resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt.

Trapezes system automatiserar många uppgifter inom

  • planering
  • hantering
  • leverans
  • mätning

av transporttjänster genom att koppla ihop data mellan olika interna applikationer och externa system.

Från skrivbordet till själva verksamheten och fordonet kan våra skalbara och utbyggbara lösningar automatisera tidskrävande uppgifter, optimera resultaten och tillhandahålla direkta länkar mellan nära sammankopplade system.