Passagerartrafik - tåg


Passagerartrafik - tåg

Järnvägsoperatörer hanterar komplexa system och har unika behov. Trapeze Rail-lösningen har tagits fram i nära samarbete med lokala och regionala spårtrafikföretag i Europa. Systemet är ett komplett IT-verktyg som effektiviserar och optimerar

  • planering av tidtabeller
  • planering av tjänstgöring och arbetspass
  • personalresursfördelning
  • daglig personalplanering
  • korrekta löneuträkningar.

Trapeze Rail säkerställer att resurser och personal används på ett effektivt sätt och att ledning och planerare får en god överblick över den dagliga verksamheten. Våra lösningar bidrar till ökad driftseffektivitet och pålitlighet samt hjälper till att både informera resenärer och administrera resurser och underhåll i vagnparkerna.