Serviceföretag


Serviceföretag

Trapeze erbjuder lösningar för tjänsteföretag som bland annat callcenterföretag, infrastrukturföretag, miljötjänsteföretag och postverksamhet.

Alla sektorer och företag är unika och har olika behov och tillvägagångssätt för att leverera kvalitetstjänster till passagerare, användare eller kunder. Därför tillhandahåller vi beprövade och specialanpassade lösningar.

Trapezes lösningar omfattar

  • planering och schemaläggning
  • verksamhetsadministration
  • resurshantering
  • bokning och genomförande
  • företagsinformation
  • integration i företagets andra system