Skoltrafik


Skoltrafik

Om ni planerar eller bedriver skoltrafik ställs ni antagligen inför en rad utmaningar, bland annat säkerhetsfrågor, ökande antal skolelever, frysta eller krympande resurser och gammalmodig planering som ofta sker manuellt.

Trapeze känner till svårigheterna med att bedriva skoltrafik och förser kommuner, trafikoperatörer och entreprenörer med rimligt prissatta och flexibla programvaru- och tekniklösningar för skoltrafiken så att resurserna ska kunna användas på ett effektivare sätt och trafiken ska vara säker och pålitlig.

I många år har vi arbetat med att utveckla, implementera och stödja helhetslösningar som automatiserar arbetet med att planera och schemalägga säker och effektiv skoltrafik. Med Trapezes system kan ni spåra fordon i realtid, löpande förse föräldrar och personal med information, förvalta skolbussparken och enkelt rapportera om nyckelfaktorer.