CavPlan


Trapeze System CavPlan understöttar alla uppdrag för linje- och charterbolag: Beställning av fordon, fordonsplanering, personalplanering, fakturering och rapportering. Många bolag har flera system för att klara de dagliga uppgifterna, men med Trapeze System, får ni allt i samma system.

Ett integrerat modulbaserat system

Trapeze Charter System går att bygga ut allt eftersom med olika tillägg vilket gör att företagen kan skapa anpassade lösningar som uppfyller just deras behov. Alla de modulerna utgår från en gemensam databas, vilket direkt ger två fördelar: inget mer dubbelarbete med dataregistrering och garanterat konsekventa data. Databasen innebär också att det är möjligt att hämta in information till olika moduler och använda den för att ta fram statistik, rapporter, nyckeltal och analyser.

CavConnect Salary:

Minska ert administrativa arbete med CavConnect Salary. CavConnect Salary är en löneintegration mellan CavPlan och ert lönesystem. Läs mer om CavConnect Salary

CavInfo:

Är en helt ny modul som ger er full koll på era aktiviteter i CavPlan samt en möjlighet att integrera med era egna system. CavInfo kan på så vis ge er en snabb översikt samt statistik över olika data i systemet.  Läs mer om CavInfo

Sök & Ersätt:

Är en annan nyhet som vi pratade om på vår användarträff. Sök & Ersätt ger dig fullständiga möjligheter att söka och ersätta vilka aktiviteter som helst i CavPlan.

Det kan t ex handla om att en speciell tjänst som är utrullad under en längre period ändras. Sök & Ersätt-funktionen gör det då möjligt att söka fram denna tjänst inom valt datumintervall för att sedan ersätta den med ett annat arbete. Läs mer om Sök & ersätt

User Management System:

Med hjälp av vårt behörighetssystem kan ni begränsa behörigheterna för respektive användare. Ni kan t ex ställa in så att era användare endast får tillgång till de funktioner som ska finnas inom aktuellt arbetsområde. Det ger en tryggare miljö att arbeta i och minskar också risken för fel som orsakas av den ”mänskliga faktorn”. Läs mer om UMS