Användarkonferenser


2013 Trapeze User Conference. Keeping IT real.

Konferenslistan 2016

Varför är våra användarkonferenser en god investering?

  • Du tillägnar dig nya kunskaper och färdigheter.
  • Du får praktisk träning.
  • Du träffar branschkolleger.
  • Du lär dig nya funktioner.
  • Du träffar medarbetare från Trapeze.
  • Du får tips och råd som kan komma till nytta i det dagliga arbetet med våra system.