Kurser och e-Learning


Trapeze erbjuder modern och regelbunden utbildning, anpassad efter dagens behov, för anställda inom transport. Vi kan erbjuda specifik kunskap med hjälp av våra huvud- och tilläggskurser, samt kurser i e-learning-format. För att vara säker på att hitta den rätta utbildningen för dina installationer ska du kontrollera vilken Trapeze-division du tillhör.

Trapeze Group Europe: Utbildning

Kontakta kundtjänst på +45 87 44 16 50
För att visa kurser på engelska och registrera dig går du till www.mytrapeze.com (registrering krävs)

Trapeze Schweiz: Utbildning

Utbildning i våra system AVLC/ITCS

Ett komplext AVLC-system kräver rätt utbildade användare. Det är därför det är så viktigt med användarutbildning – det är ett tillräckligt gott skäl för att vi ska erbjuda många olika kurser anpassade efter företagets behov.
Datumen är redan satta för de viktiga kurserna. Kurserna kan bara ta ett begränsat antal deltagare så registrera dig på en gång! Ladda ner det senaste programmet (tyska).

Trapeze Switzerland
Training Centre

+41 58 911 14 28

info.ch@trapezegroup.com

Trapeze-Elgeba Utbildning

Kontakta info.elgeba@trapezegroup.com