Juridisk information


Meddelande om upphovsrätt

© 1990-2015 Trapeze Software Inc. Med ensamrätt. Innehållet på denna Webbplats tillhör Trapeze Software Inc., om inte annat anges, och skyddas av bestämmelserna i kanadensiska och internationella upphovsrättslagar och fördrag. Information och bildmaterial får inte användas, kopieras eller överföras såvida Trapeze Software Inc. inte uttryckligen i skrift tillåter detta.

Trapeze Software Inc. och dess dotterbolag, alla medlemmar av Trapeze Software Group, ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några skador, inbegripet men inte begränsat till direkta skador, indirekta skador eller följdskador som härrör från eller har samband med användningen av informationen som görs tillgänglig via denna webbplats eller på andra webbplatser till vilka denna webbplats länkar.

Varumärken

Trapeze Software, Trapeze Software Group, Trapezes logotyp och utformning, Trapeze FX, Trapeze PASS, Trapeze PASS-LITE, Trapeze FLEX, Trapeze MapNet, Trapeze School-Lite, Trapeze FLEET, Trapeze PLAN, Trapeze School-Trip, Trapeze Blockbuster, Trapeze INFO, Trapeze OPS och Trapeze MALTEZE är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Trapeze Software Inc. eller Trapeze Software LLC., medlemmar av Trapeze Software Group. Alla andra produktnamn eller företagsnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.