Andra branscher

Trapeze har utvecklat ett komplett system som förenklar arbetet med att planera skift och ta fram tjänstescheman. Systemet är oumbärligt för företag som är bemannade dygnet runt eller vars personal arbetar i skift.

Exempel på sådana företag och organisationer är

  • järnvägsföretag, bussbolag och andra aktörer i kollektivtrafiken
  • sjukhus och andra vårdinrättningar
  • företag med bemanning dygnet runt
  • verksamheter som sysslar med livräddning och säkerhet

Trapeze System gör planeringsarbetet enklare och säkerställer att verksamhetens resurser används på bästa sätt. Med bättre överblick över den dagliga verksamheten är det möjligt att agera snabbt och sätta in åtgärder vid sjukdom och andra oförutsedda typer av frånvaro.

Med Trapeze System blir det också enklare att hantera komplicerade och omfattande löneregler och överenskommelser. Korrekta löneutbetalningar säkerställs genom att alla relevanta data skickas automatiskt till lönesystemet.

1.5 Other Sectors
Optimal användning av tillgängliga resurser, förenklat planeringsarbete och smidig hantering av komplicerade löneregler och överenskommelser.
Request Information