Beställningstrafik och icke-akut sjukvårdstrafik

Efter många års forskning och nära samarbete med passagerartrafikens aktörer är Trapeze idag världsledande i utvecklingen och implementeringen av trafikplanerings- och schemaläggningsystem för beställningstrafik. Med våra system förenklas arbetet med att planera och administrera flexibla och multimodala transportlösningar.

Vi har utvecklat verktyg som effektiviserar arbetet med planering, administration och tillhandahållande av beställningstrafik, såsom dörr-till-dörr-tjänster, flexibla rutter, multimodal trafik och specialtransporter för funktionshindrade.
Verktygen har utformats med utgångspunkt i våra kunders behov och önskningar och omfattar funktioner för kundregistrering, resebokning och schemaläggning.

Våra avancerade lösningar gör det möjligt för trafikplanerare och operatörer att övervaka trafiken och snabbt göra ändringar, samt att i realtid informera förarna om de ändringar som gjorts.
Med våra lösningar effektiviseras det administrativa arbetet med att registrera kunder, handlägga ansökningar om specialtransport, boka in resor, lägga scheman och planera trafiken. Resurserna används på bästa sätt, verksamhetens kostnader blir lägre och servicen mer effektiv.

1.3 Demand Response Transport and Non-emergency Medical Transport
En av de stora fördelarna med systemet är att det kan anpassas efter den enskilda kunden. Anpassade inställningar gör det dagliga arbetet enklare för var och en av användarna, inklusive externa sådana. Gentofte Kommune, Danmark
Request Information