Järnvägstrafik

Trapeze Rail System är ett komplett IT-verktyg som effektiviserar den dagliga personal- och löneadministrationen och arbetet med att ta fram tidtabeller, tjänstgöringslistor och tjänstescheman i verksamheter som sysslar med järnvägsbunden passagerar- och godstrafik.
Trapeze Rail System säkerställer att resurser och personal används på ett effektivt sätt och att ledning och planerare enkelt kan överblicka den dagliga verksamheten,
något som resulterar i lägre kostnader för organisationen.