Skoltrafik

Trapeze tillhandahåller programvarulösningar som förenklar de lokala myndigheternas arbete med att planera och leverera kostnadseffektiva trafik- och transportlösningar.

Vår programvara gör det enklare att planera, organisera och administrera skol- och beställningstrafik, samt att hantera dagliga avvikelser och förse ekonomiavdelningen med resultatinformation.

Sofistikerade schemaläggnings- och optimeringsverktyg hjälper trafikplaneraren att räkna hur många fordon, förare och/eller kontrakt som behövs för att tillhandahålla en specifik tjänst.  Med hjälp av programvaran kan olika "tänk om-scenarier" - till exempel ändrade skift - undersökas.

Verktygen i programsviten kan också hålla reda på vilka och hur många fordon, förare och/eller ledsagare som finns tillgängliga i verksamheten under dagen.

Finansiell information som hanteras av programsviten kan nås av alla vanliga ekonomisystem, vilket effektiviserar arbetet och gör att de felaktigheter som kan uppkomma när uppgifter fylls i manuellt reduceras.