Online administration av skolskjuts för 9.000 elever

Århus, Danmark - Mars 18, 2015

Det norska trafikföretaget Brakar har investerat i två mjukvarulösningar från Trapeze som gör det lätt och enkelt att hantera transport av omkring 9000 skolbarn i regionen Buskerud, som ligger nordväst om Oslo i Norge. Det innebär bland annat att det har blivit mycket lättare för Brakar att behandla ansökningar om skolskjuts från elever och föräldrar.  
Full överblick över körningarna
Med de nya lösningarna från Trapeze kan Brakar hantera all administration av skolskjuts centralt. Systemet genererar ett körmönster för ett helt år åt gången utifrån upplysningar om bland annat skolornas placering, skolklassernas schema, elevernas hemorter och eventuellt särskilda krav i förhållande till handikappanpassad transport eller annan specialtransport. Det betyder att Brakar har en fullständig överblick över skolskjutsen för alla de 9.000 elever som omfattas.
Enkel självbetjäning för elever och föräldrar
För elever och föräldrar kommer det nu att bli mycket enklare och snabbare att ansöka om skolskjuts, göra ändringar i beställningar och att göra ändringar i sina kontaktuppgifter. Allt detta kan de nu göra online via en självbetjäningsportal. Online-portalen förkortar handläggningstiden avsevärt jämfört med tidigare då Brakar skulle hantera alla ansökningar manuellt.

Ekonomiska körningar och snabbare handläggning
Sammantaget betyder de nya lösningarna att Brakar har fått mycket bättre överblick över transportbehovet så att körningarna kan planläggas mer rationellt och därmed mer ekonomiskt. Samtidigt går ärenden betydligt snabbare än tidigare vilket gynnar både Brakar, elever och elevernas föräldrar.

_____________________
Christian Erikstrup
Sales & Business Development Manager
Trapeze Group Europe A/S
ce@trapezegroup.eu
Tlf.: +45 87 44 16 00