Trapeze Business Info


Trapeze Business Info är en webbaserad lösning som samlar data från verksamheten och hjälper med att besvara följande frågor:

  • Hur går företaget?
  • Vad är grunden till detta?
  • Ska vi göra något annat än det vi redan gör?
  • Var kan, eller bör det justeras?

Trapeze Business Info är utvecklat speciellt till transportutbytare och operatörer och ger alla i organisationen enkel tillgång till att använda, analysera och distribuera driftsdata.

Med Trapeze Business Info kan du sätta upp ett balanserat scorecard för er verksamhet.